Antagningspoäng för Masterprogram i hållbar utveckling vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1600

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i hållbar utveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 194 personer till Masterprogram i hållbar utveckling vid Uppsala universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala