Antagningspoäng för Masterprogram i humaniora Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P0002

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Masterprogram i humaniora Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 7 personer till Masterprogram i humaniora Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala