Antagningspoäng för Masterprogram i humaniora - Etnologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5052

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i humaniora - Etnologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 26 personer till Masterprogram i humaniora - Etnologi vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala