Antagningspoäng för Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5031

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 28 personer till Masterprogram i humaniora - Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala