Antagningspoäng för Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5051

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 39 personer till Masterprogram i humaniora - Kulturantropologi vid Uppsala universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala