Antagningspoäng för Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5061

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 36 personer till Masterprogram i humaniora - Litteraturvetenskap vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala