Antagningspoäng för Masterprogram i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1451

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 127 personer till Masterprogram i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 32 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 21 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala