Antagningspoäng för Masterprogram i kemi - Analytisk kemi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1368

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i kemi - Analytisk kemi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 22 personer till Masterprogram i kemi - Analytisk kemi vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala