Antagningspoäng för Masterprogram i läkemedelsanvändning vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3177

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i läkemedelsanvändning vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 67 personer till Masterprogram i läkemedelsanvändning vid Uppsala universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala