Antagningspoäng för Masterprogram i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3176

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 63 personer till Masterprogram i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala