Antagningspoäng för Masterprogram i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5511

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 306 personer till Masterprogram i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 9 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 8 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala