Antagningspoäng för Masterprogram i modern historia vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5028

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i modern historia vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 34 personer till Masterprogram i modern historia vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala