Antagningspoäng för Masterprogram i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2270

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i nationalekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 250 personer till Masterprogram i nationalekonomi vid Uppsala universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 19 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 18 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala