Antagningspoäng för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4310

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

43

Under HT2018 sökte 129 personer till Masterprogram i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala