Antagningspoäng för Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2117

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 223 personer till Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning vid Uppsala universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 25 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala