Antagningspoäng för Masterprogram i religionsvetenskap Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P0517

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Masterprogram i religionsvetenskap Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 6 personer till Masterprogram i religionsvetenskap Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala