Antagningspoäng för Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2006

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 99 personer till Masterprogram i samhällsvetenskap - Sociologi vid Uppsala universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala