Antagningspoäng för Masterprogram i statistik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2241

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i statistik vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 50 personer till Masterprogram i statistik vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 20 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 18 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala