Antagningspoäng för Masterprogram i tillämpad bioteknik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1107

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i tillämpad bioteknik vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 31 personer till Masterprogram i tillämpad bioteknik vid Uppsala universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala