Antagningspoäng för Masterprogram i utbildningssociologi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4311

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i utbildningssociologi vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 38 personer till Masterprogram i utbildningssociologi vid Uppsala universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala