Antagningspoäng för Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4306

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 72 personer till Masterprogram i utbildningsvetenskap - Specialpedagogik vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 4 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala