Antagningspoäng för Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5201

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.16 0.00
Urval 2 3.00
För höstterminen år 2017 hade Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 68 personer till Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 11.45 0.20 0.00
Urval 2 14.04 11.45 0.20
För höstterminen år 2016 hade Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 11.45 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 76 personer till Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 13 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.08 11.70 0.15 4.00
Urval 2 12.08 11.70 0.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.08 i urvalsgrupp BI, 11.70 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 99 personer till Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 13 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 10.60 0.10 0.00
Urval 2 11.00 15.47 0.10
För höstterminen år 2014 hade Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 10.60 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 89 personer till Orientalistikprogrammet Arabiska vid Uppsala universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala