Antagningspoäng för Orientalistikprogrammet Hindi vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5204

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.45 13.97
Urval 2 12.70 13.97
Under terminen HT2016 hade utbildningen Orientalistikprogrammet Hindi på Uppsala universitet 12.45 i urvalsgrupp BI, 13.97 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 19 personer till Orientalistikprogrammet Hindi vid Uppsala universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 15.43 0.80 3.00
Urval 2 12.25 15.43 0.80 3.00
För höstterminen år 2015 hade Orientalistikprogrammet Hindi vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 29 personer till Orientalistikprogrammet Hindi vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 0.70
Urval 2 14.20 1.35
Under terminen HT2014 hade utbildningen Orientalistikprogrammet Hindi på Uppsala universitet 14.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 17 personer till Orientalistikprogrammet Hindi vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala