Antagningspoäng för Orientalistikprogrammet Persiska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5202

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.65 14.85 0.45
Urval 2 10.65 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Orientalistikprogrammet Persiska på Uppsala universitet 10.65 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 32 personer till Orientalistikprogrammet Persiska vid Uppsala universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.77 12.25 0.50 0.00
Urval 2 13.77 12.25 0.50
För höstterminen år 2015 hade Orientalistikprogrammet Persiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.77 i urvalsgrupp BI, 12.25 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 50 personer till Orientalistikprogrammet Persiska vid Uppsala universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.81 13.81 0.20 0.00
Urval 2 17.08 13.81 0.20
För höstterminen år 2014 hade Orientalistikprogrammet Persiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.81 i urvalsgrupp BI, 13.81 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 38 personer till Orientalistikprogrammet Persiska vid Uppsala universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala