Antagningspoäng för Orientalistikprogrammet Statskunskap vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5208

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.63 1.15 0.00
Urval 2 18.63 1.15
För höstterminen år 2014 hade Orientalistikprogrammet Statskunskap vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.63 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 58 personer till Orientalistikprogrammet Statskunskap vid Uppsala universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala