Antagningspoäng för Orientalistikprogrammet Turkiska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5203

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.95 0.40
Urval 2 0.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Orientalistikprogrammet Turkiska på Uppsala universitet 13.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 23 personer till Orientalistikprogrammet Turkiska vid Uppsala universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.02 12.71 0.50
Urval 2 11.02 12.71 0.50
Under terminen HT2015 hade utbildningen Orientalistikprogrammet Turkiska på Uppsala universitet 11.02 i urvalsgrupp BI, 12.71 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 33 personer till Orientalistikprogrammet Turkiska vid Uppsala universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.10 12.85 0.20 4.00
Urval 2 11.10 12.85 0.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Orientalistikprogrammet Turkiska vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.10 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 30 personer till Orientalistikprogrammet Turkiska vid Uppsala universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala