Antagningspoäng för Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2450

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 20.95 1.30 0.00 3.50
Urval 2 20.00 20.00 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 20.95 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1127

Antagna urval 1

143

Antagna urval 2

140

Under HT2020 sökte 1127 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 143 personer i det första urvalet varav 61 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 65 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.30 1.30 0.00 0.00
Urval 2 20.33 20.30 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1055

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

125

Under HT2019 sökte 1055 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 293 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 62 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 57 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 21.10 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.95 21.10 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1153

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 1153 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 44 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 36 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 20.55 1.40 4.00
Urval 2 19.90 20.27 1.35 4.00
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 20.55 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1156

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 1156 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 45 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 42 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 20.70 1.45 0.00
Urval 2 20.52 20.70 1.40
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1266

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 1266 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 291 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 50 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 46 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.25 1.45 0.00
Urval 2 20.75 20.10 1.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1420

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 1420 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 319 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 47 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 52 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.60 1.45 0.00
Urval 2 21.02 20.42 1.40
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1441

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 1441 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 353 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 47 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 51 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala