Antagningspoäng för Politices masterprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2460

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Politices masterprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

385

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 385 personer till Politices masterprogram vid Uppsala universitet varav 137 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 16 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala