Antagningspoäng för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 20.90 1.25 0.00 0.00
Urval 2 20.06 19.80 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1549

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

68

Under HT2020 sökte 1549 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 336 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 16 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.51 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.06 19.06 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.51 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1170

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

66

Under VT2020 sökte 1170 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 357 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 14 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 13 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 19.66 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.90 19.38 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1427

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under HT2019 sökte 1427 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 349 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 17 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.66 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.47 19.51 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1168

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

66

Under VT2019 sökte 1168 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 366 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 15 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 19.85 1.20 0.00 0.00
Urval 2 20.10 19.76 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1732

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

64

Under HT2018 sökte 1732 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 346 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 14 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 11 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.78 19.53 1.15 0.00 0.00
Urval 2 19.45 18.75 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.78 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1392

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

68

Under VT2018 sökte 1392 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 387 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 20 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 17 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.68 20.90 1.25 0.00
Urval 2 20.02 18.82 1.20
För höstterminen år 2017 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.68 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1815

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

64

Under HT2017 sökte 1815 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 357 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 12 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 9 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.30 1.25 0.00
Urval 2 19.80 19.53 1.20
Vårterminen år 2017 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1461

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under VT2017 sökte 1461 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 381 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 20 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 16 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.40 1.30 0.00
Urval 2 20.60 20.16 1.25
För höstterminen år 2016 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2052

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

59

Under HT2016 sökte 2052 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 426 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 13 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.20 1.25 0.00
Urval 2 20.50 19.45 1.20
Vårterminen år 2016 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1727

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

57

Under VT2016 sökte 1727 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 449 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 10 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.70 1.35 0.00
Urval 2 21.20 20.70 1.25
För höstterminen år 2015 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2175

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 2175 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 419 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 16 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 16 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.31 1.25 0.00
Urval 2 20.50 20.20 1.15
Vårterminen år 2015 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.31 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1653

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

56

Under VT2015 sökte 1653 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 394 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 21 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 20.60 1.30 0.00
Urval 2 20.90 20.30 1.25
För höstterminen år 2014 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2172

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 2172 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 409 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 19 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 14 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.00 1.20 0.00
Urval 2 20.60 20.53 1.15
Vårterminen år 2014 hade Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1437

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

62

Under VT2014 sökte 1437 personer till Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet varav 388 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 17 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 17 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala