Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7350

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.98 21.91 1.65 4.00
Urval 2 21.61 21.91 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.98 i urvalsgrupp BI, 21.91 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4174

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 4174 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 677 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 22.32 1.65 4.00
Urval 2 22.05 22.20 1.60 4.00
Vårterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.20 i urvalsgrupp BI, 22.32 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3031

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2017 sökte 3031 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 496 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.14 1.70 4.00
Urval 2 22.40 22.10 1.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.14 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4317

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 4317 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 689 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 22.28 1.70 4.00
Urval 2 22.00 22.10 1.65 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.20 i urvalsgrupp BI, 22.28 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3330

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 3330 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 561 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.32 1.80 4.00
Urval 2 22.30 21.90 1.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.32 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4696

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 4696 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 719 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.28 1.70 4.00
Urval 2 21.90 22.04 1.65 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.28 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3306

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 3306 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 543 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.28 1.75 4.00
Urval 2 22.10 22.12 1.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.28 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4826

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 4826 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 746 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 17 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.29 1.70 4.00
Urval 2 22.10 22.20 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.29 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3145

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 3145 personer till Psykologprogrammet vid Uppsala universitet varav 577 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala