Antagningspoäng för Psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7351

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under VT2018 sökte 157 personer till Psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala