Antagningspoäng för Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8150

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 18.15 0.85 4.00
Urval 2 16.54 17.29 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

655

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 655 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 36% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 16.88 0.55 3.00
Urval 2 13.36 15.70 0.45 3.00
Vårterminen år 2016 hade Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

88

Under VT2016 sökte 387 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 106 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 23 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 22 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 16.85 0.80 4.00
Urval 2 14.05 16.85 0.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

635

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2015 sökte 635 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 23 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 24 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 15.20 0.45 3.50
Urval 2 13.10 12.00 0.15 3.50
Vårterminen år 2015 hade Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

89

Under VT2015 sökte 322 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 28 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 25 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 17.04 0.60 0.00
Urval 2 13.40 17.04 0.55
För höstterminen år 2014 hade Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

519

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 519 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 24 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 18 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 15.24 0.50 0.00
Urval 2 10.71 10.46 0.25 99.99
Vårterminen år 2014 hade Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 15.24 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under VT2014 sökte 325 personer till Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 17 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 14 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala