Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3600

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 17.86 0.85 4.00
Urval 2 16.29 17.21 0.75 3.50
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

441

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 441 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 17.11 1.00 4.00
Urval 2 16.00 16.42 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

517

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 517 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.35 1.00 4.00
Urval 2 16.64 16.27 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

538

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 538 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.57 0.90 0.00
Urval 2 17.82 16.84 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

738

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 738 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala