Antagningspoäng för Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7251

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 19.42 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.30 18.30 1.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

363

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

38

Under VT2020 sökte 363 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 18 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 17 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.15 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.75 17.60 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

442

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

38

Under VT2019 sökte 442 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 11 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.79 18.20 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.75 17.55 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.79 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

38

Under VT2018 sökte 514 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 13 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 15 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 17.40 1.30 0.00
Urval 2 18.92 17.12 1.10
Vårterminen år 2017 hade Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under VT2017 sökte 534 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 14 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.02 17.35 1.20 0.00
Urval 2 18.25 17.15 1.15
Vårterminen år 2016 hade Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.02 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

575

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under VT2016 sökte 575 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 18 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 15 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.70 1.20 0.00
Urval 2 19.27 17.40 1.10
Vårterminen år 2015 hade Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under VT2015 sökte 603 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 21 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.30 1.05
Urval 2 17.80 17.04 1.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Samhällsplaneringsprogram på Uppsala universitet 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

421

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under VT2014 sökte 421 personer till Samhällsplaneringsprogram vid Uppsala universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 17 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala