Antagningspoäng för Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P7250

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 20.00 1.25 0.00
Urval 2 19.36 19.17 1.20
För höstterminen år 2017 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

832

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 832 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.30 1.30 0.00
Urval 2 18.39 19.30 1.25
Vårterminen år 2017 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

810

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under VT2017 sökte 810 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 27 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.20 1.30 0.00
Urval 2 19.60 19.85 1.25
För höstterminen år 2016 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

933

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 933 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 19 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.35 19.80 1.25 0.00
Urval 2 19.25 19.80 1.15
Vårterminen år 2016 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.35 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

871

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under VT2016 sökte 871 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 19 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 20.45 1.30 0.00
Urval 2 20.19 19.70 1.25
För höstterminen år 2015 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 20.45 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1059

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 1059 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 138 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.55 19.62 1.30 0.00
Urval 2 19.50 18.80 1.20
Vårterminen år 2015 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.55 i urvalsgrupp BI, 19.62 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

903

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 903 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 21.25 1.30 0.00
Urval 2 19.80 19.52 1.20
För höstterminen år 2014 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1047

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 1047 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 125 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.10 1.25 0.00
Urval 2 19.35 18.98 1.20
Vårterminen år 2014 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

869

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 869 personer till Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet varav 120 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala