Antagningspoäng för Sjukgymnastprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8400

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.46 1.25 0.00
Urval 2 19.40 19.33 1.20
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1630

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2014 sökte 1630 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Uppsala universitet varav 218 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 23 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala