Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P8500

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.63 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.70 16.54 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2622

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

140

Under HT2018 sökte 2622 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 409 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 23 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 20 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.19 17.59 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.30 17.59 0.40 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.19 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1792

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

140

Under VT2018 sökte 1792 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 292 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 30 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 29 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.08 0.90 4.00
Urval 2 16.31 16.76 0.80 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 446 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 19.62 0.80 4.00
Urval 2 16.25 17.13 0.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 19.62 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

350

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under VT2017 sökte 350 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 3 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 17.30 0.90 4.00
Urval 2 15.90 16.11 0.70 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

377

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 377 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 3 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.86 0.95 4.00
Urval 2 16.70 16.15 0.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under VT2016 sökte 288 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 2 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.99 0.85 4.00
Urval 2 15.45 16.99 0.85 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 284 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.45 1.00 4.00
Urval 2 18.60 17.21 0.95 3.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

593

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 593 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 5 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 3 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 18.25 0.95 4.00
Urval 2 16.97 16.62 0.80 3.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1980

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

145

Under VT2014 sökte 1980 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet varav 309 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 28 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 28 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala