Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3501

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 18.58 1.00 0.00
Urval 2 18.10 17.40 0.95
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 417 personer till Sjuksköterskeprogrammet (Gotland) vid Uppsala universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 0 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala