Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P3500

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.92 1.20 4.00
Urval 2 18.90 17.80 1.05 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2032

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 2032 personer till Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) vid Uppsala universitet varav 420 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 24 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.12 18.20 1.15 4.00
Urval 2 19.20 17.79 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.12 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2138

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 2138 personer till Sjuksköterskeprogrammet (Uppsala) vid Uppsala universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 25 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 28 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala