Antagningspoäng för Sociologiprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2410

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.64 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.57 19.64 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sociologiprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1056

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

28

Under HT2020 sökte 1056 personer till Sociologiprogrammet vid Uppsala universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 10 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala