Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2400

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 19.40 1.15 0.00 4.00
Urval 2 20.05 19.27 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3359

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

107

Under HT2020 sökte 3359 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 464 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 19 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 20 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.48 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.40 19.32 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3078

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 3078 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 468 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.26 19.21 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.80 18.90 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.26 i urvalsgrupp BI, 19.21 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3806

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 3806 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 397 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 12 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 13 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 19.41 1.25 4.00
Urval 2 19.65 18.77 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 19.41 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3978

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 3978 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 450 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 14 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 10 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.70 1.30 4.00
Urval 2 19.84 20.38 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3696

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

68

Under HT2016 sökte 3696 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 439 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 12 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.06 1.30 4.00
Urval 2 20.50 18.95 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.06 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3424

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 3424 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 20.30 1.35 4.00
Urval 2 20.50 19.46 1.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3346

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 3346 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 430 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala