Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2400

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.70 1.30 4.00
Urval 2 19.84 20.38 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3696

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

68

Under HT2016 sökte 3696 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 439 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 12 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.06 1.30 4.00
Urval 2 20.50 18.95 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.06 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3424

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 3424 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 18 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 20.30 1.35 4.00
Urval 2 20.50 19.46 1.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3346

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 3346 personer till Socionomprogrammet vid Uppsala universitet varav 430 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala