Antagningspoäng för Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2850

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.83 19.03 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.33 18.17 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.83 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 707 personer till Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala