Antagningspoäng för Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P2850

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.44 18.38 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.80 17.31 0.80 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.44 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 481 personer till Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.83 19.03 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.33 18.17 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.83 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

707

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 707 personer till Socionomprogrammet Campus Gotland vid Uppsala universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala