Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P4431

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 108 personer till Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling vid Uppsala universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 3 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala