Antagningspoäng för Speldesign och grafik vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5122

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 15.97 0.95 3.00
Urval 2 16.25 15.45 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

671

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 671 personer till Speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 140 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 54 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 47 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.25 1.00 4.00
Urval 2 15.94 16.10 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Speldesign och grafik vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

670

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 670 personer till Speldesign och grafik vid Uppsala universitet varav 141 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 38 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala