Antagningspoäng för Speldesign och programmering vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5121

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 14.00 0.85 3.50
Urval 2 14.85 13.38 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

470

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 470 personer till Speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 71 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 56 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 16.15 0.95 4.00
Urval 2 14.30 15.10 0.85
För höstterminen år 2014 hade Speldesign och programmering vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 471 personer till Speldesign och programmering vid Uppsala universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 51 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala