Antagningspoäng för Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P5200

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 10.82 0.05 0.00
Urval 2 16.20 16.30 0.60
För höstterminen år 2016 hade Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 10.82 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 85 personer till Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 17 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 17.22 0.50 0.00
Urval 2 11.30 15.59 0.50
För höstterminen år 2015 hade Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 82 personer till Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.09 15.25 0.20 3.00
Urval 2 11.09 0.20
För höstterminen år 2014 hade Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 11.09 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 72 personer till Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala