Antagningspoäng för Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P0210

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 15.33 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 15.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

54

Under HT2020 sökte 229 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 11 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.66 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 266 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 16 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 19 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.58 20.70 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.90 16.41 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.58 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2019 sökte 153 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 19.97 1.15 0.00 0.00
Urval 2 19.87 19.97 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 19.97 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

326

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 326 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 18.20 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.04 17.77 0.85 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under VT2018 sökte 224 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 20.68 1.05 0.00
Urval 2 19.07 20.68 1.05
För höstterminen år 2017 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 20.68 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 298 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 6 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.59 1.15 0.00
Urval 2 17.75 18.59 0.85
Vårterminen år 2017 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.59 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2017 sökte 235 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 19.99 1.15
Urval 2 18.40 19.99 1.10
Under terminen HT2016 hade utbildningen Språkvetarprogrammet på Uppsala universitet 19.15 i urvalsgrupp BI, 19.99 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 309 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 21.58 1.15 0.00
Urval 2 19.69 21.58 0.95
Vårterminen år 2016 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 21.58 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 220 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 18.33 1.30 0.00
Urval 2 19.77 17.29 1.20
För höstterminen år 2015 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 389 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.10 1.20 0.00
Urval 2 20.00 21.04 1.10
Vårterminen år 2015 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2015 sökte 274 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.54 20.25 1.40
Urval 2 20.90 18.30 1.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Språkvetarprogrammet på Uppsala universitet 21.54 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 459 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 141 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 18.65 1.25 0.00
Urval 2 19.50 18.65 1.00
Vårterminen år 2014 hade Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.35 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2014 sökte 235 personer till Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala