Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1241

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 179 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala