Antagningspoäng för Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1241

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 17.47 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 134 personer till Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 10 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.55 16.54 0.00 0.00 0.00
Urval 2 11.75 16.54 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet antagningspoängen 13.55 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 103 personer till Tekniskt naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala