Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1231

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 16.70 1.15 0.00
Urval 2 17.71 16.70 1.15
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 216 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala