Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1231

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.21 15.40 0.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.21 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

29

Under HT2020 sökte 221 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 14 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 14.76 0.85 0.00 0.00
Urval 2 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 14.76 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 166 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 15.52 1.10 0.00 4.00
Urval 2 17.50 15.03 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 195 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 13 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.06 16.70 1.15 0.00
Urval 2 17.71 16.70 1.15
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 216 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår - Reserverad plats på ämneslärarprogrammet Ma eller Nv vid Uppsala universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 15 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala